მდებარეობა:

თბილისი. 0159.


X TREME - დიღმის მასივი, ბელიაშვილის ქ. 29 .

დიღმის ხიდიდან 300 მეტრი.


ტელეფონი: +(995 32) 218-33-39 /239-79-99 /236-86-36 ;
ფაქსი: +(995 32) 251-89-49 ;